ఇంతింత అబద్ధాలా!

 

ప్రజల తలకాయల్తో ఆడుకోడమంటే ఏమిటనుకున్నారు
ఇదిగో ఇలాటి వార్తల్ని సృష్టించి
సోషల్ మీడియా లోకి వదలడం
ఇదే సమయం, జూలు విదిలించి
అబద్ధాలను అవతలకు తోసేయండి
మీకు తోచిన విషయాలను నిర్భయంగా నలుగురికీ అరిచి చెప్పండి
ఇలాటి వదంతులు మీదాకా వస్తే – అవి అబద్దాలని చెప్పడం మర్చిపోకండి
వీలయితే వాటిని వెటకారం చేసి చూడండి
భయపడుతున్న వారికి ధైర్యం చెప్పండి
ఈ దొంగ దెబ్బలని ఎదుర్కోడానికి సహకరించండి!

———————————————————-

😋😋😋
ఇదిగో ఇలాటివే ఆ వార్తలు

రాజకీయాలకు గానీ, ప్రస్తుత పరిస్థితులకు సంబంధించి ప్రభుత్వాన్నీ ప్రధానమంత్రిని ఉద్దేశించి కానీ post లనూ వీడియోలనూ ఫార్వార్డ్ చేయరాదు. భారత పోలీసు దళం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది – సైబర్ క్రయిం కింద మీ పై చర్య తీసుకోబడును.
డిలీట్ చెయ్యండి, మీ స్నేహితులతో కూడా చెప్పండి .😷.😤😤
రాజకీయ మత చర్చల పై రాయడం ఇప్పుడు నేరం, వారంటు కూడా లేకుండా అరెస్ట్ చేయబడుదురు.🙃🙃
అతి గంభీరమైన విషయం, అన్ని గ్రూపులకూ, వ్యక్తులకూ వర్తించగలదు. అడ్మిన్ లపై కఠిన చర్య తీసుకోబడగలదు.
మీ బంధు మిత్రులకూ, విదేశాల్లో ఉన్నవారికి కూడా తెలియబరచగలరు.😭😦😧
ఇది చాలా సీరియస్ విషయమని గ్రహించగలరు “🤑🤔😐🤓😣😑
___________________________________

Author: samanvayam

కొత్త విషయాన్నో, కొత్తగా కనిపించిందాన్నో - మీతో పంచుకోడానికి ... మీరేమంటారో వినడానికీ ... ఇక్కడ రాస్తూ ఉంటాను.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s